เป็น อยู่ คือ ดร มาลียา โชติสกุลรัตน์
by on June 26, 2014 5:23 AM in Media

ในแวดวงวิทยาศาสตร์เธอเป็นนักวิจัย ในแวดวงหนังสือเธอเป็นนักเขียนอารมณ์สนุก (หนังสือสร้างเสริมประสบการณ์อิงลิช และ คอลัมน์หนูมาลุย ใน a day) ในแวดวงการเต้นสวิงเธอเป็นนักกระโดดตามจัง­หวะ ในแวดวงของเก่าเธอเป็นผู้หลงใหลความวินเทจ ในแวดวงสวนสนุกเธอเป็นผู้ลุ่มหลงม้าหมุน ในแวดวงรายการโทรทัศน์เธอเป็นแขกรับเชิญขอ­งรายการ เป็น อยู่ คือ

//www.youtube.com/watch?v=RYeO1K5ghK4

2013 - 2014 © The Hop Bangkok